Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
Luni, 25 mai 2020
conectare de la IP 18.206.187.81
ŞTIRI ŞI EVENIMENTE

   Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila este organ descentralizat de specialitate subordonat Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi acţionează pentru realizarea politicii educaţionale în învăţământul preuniversitar.

   Inspectoratul Şcolar asigură comunicarea strategică între Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi unităţile de învăţământ, organele administraţiei judeţene şi locale, compatibilizarea demersurilor proiective cu cele acţionale şi evaluative, astfel încât, fiecare cadru didactic, fiecare elev, fiecare părinte să beneficieze de toate informaţiile necesare pentru participarea la actul educaţional.

Flux RSS
A fost aprobat Memorandumul privind recunoașterea reciprocă a diplomelor emise de instituțiile de învățământ superior din România și China
Măsuri în sistemul românesc de învățământ în baza Hotărârii de Guvern privind starea de alertă și a Legii 55/2020
Webinar - Editura Didactică și Pedagogică, dedicat cadrelor didactice: „Folosește manualele 3D și instrumentele interactive pentru a susține lecții la distanță”
Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, în instituțiile publice și în structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării
Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) - anul școlar 2019-2020 - a fost actualizată
Formarea continuă a cadrelor didactice, prin programe acreditate pentru forma de organizare de tip față-în-față, se poate derula online pe durata suspendării cursurilor în școli
Ministerul Educației și Cercetării finanțează proiecte în cadrul Programului „Cercetarea fundamentală și de frontieră”
România obține recunoașterea automată a diplomelor de asistent medical generalist, eliberate anterior datei aderării la Uniunea Europeană
A fost aprobat Memorandumul pentru evaluarea sistemului național de Cercetare - Dezvoltare - Inovare
Ordinul de ministru (modificat și completat) privind înscrierea în învățământul primar (anul școlar 2020 -2021) a fost publicat în Monitorul Oficial