Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

www.edu.ro

Organigrama Personal didacticPerfectionare  | Strategii | Parteneriat educationalCorespondentaManagement | Educatie prin IT

| Home | Contact   

 

PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA A ADULTILOR

         

Pentru vizualizarea datelor in format PDF aveti nevoie de Acrobat Reader. Daca nu aveti Acrobat Reader, il puteti obtine apasand butonul de mai jos:

   

Home Page

 
Site-ul oficial definitivat  

PERFECTIONARE PRIN DEFINITIVARE SI GRADE DIDACTICE

Metodologia pentru organizarea si desfasurarea examenului national de definitivare in invatamant

Definitivat 2013 - Modele de subiecte si bareme

OMECTS 5561 din 7.10.2011 privind metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar

Anexe

Precizari si calendarul activitatilor de perfectionare in anul scolar 2013-2014

Instituţii de învăţământ superior în care se realizează formarea iniţială şi perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar

Departamente pentru pregatirea personalului didactic

Centre de perfecţionare a maiştrilor – instructori din învăţământul preuniversitar

Tabel cuprinzând specializările pentru care au fost revizuite programele pentru susţinerea examenelor de acordare a definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I

Listă a programelor pentru perfecţionarea prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II si I

Precizari privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului de scurta durata conform OMECTS 5553/7.10.2011-sesiunea 3

Tabele nominale cu personalul didactic care a primit aprobarea consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila pentru înscrierea la gradele didactice:

Gradul I ( Sesiunile 2013, 2014, 2015 )

Gradul II ( Sesiunile 2013, 2014 )

Definitivat Sesiunea 2013

COMUNICARI

Grade didactice

Rezultatele examenelor de definitivat, gradul II si gradul I, sesiunea 2011

Colocviu gradul didactic I, seria 2013-2015

OFERTE DE FORMARE

Formare in cadrul proiectului strategic "Metode inovative in formarea personalului didactic pentru dezvoltarea abilitatilor de viata ale elevilor", ID 4713, POSDRU 3/1.3/S3

Programe de formare la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Program de conversie profesionala la Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati

Oferta formare biologie

   

Home Page

 

Copyright 2003-2013 ISJ Braila. All rights reserved