Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

www.edu.ro

Organigrama Personal didacticPerfectionare  | Strategii | Parteneriat educationalCorespondentaManagement | Educatie prin IT

| Home | Contact   

 

PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA A ADULTILOR

         

Pentru vizualizarea datelor in format PDF aveti nevoie de Acrobat Reader. Daca nu aveti Acrobat Reader, il puteti obtine apasand butonul de mai jos:

   

Home Page

 
Site-ul oficial definitivat  

PERFECTIONARE PRIN DEFINITIVARE SI GRADE DIDACTICE

Metodologia pentru organizarea si desfasurarea examenului national de definitivare in invatamant

OMECS nr. 5510/21.10.2015 privind aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2015-2016

OMECS nr. 5558/27.10.2015 de aprobare a programelor pentru sustinerea examenului national de definitivare in invatamant

Definitivat 2013 - Modele de subiecte si bareme

OMECTS 5561 din 7.10.2011 privind metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar

Anexe

Precizari si calendarul activitatilor de perfectionare in anul scolar 2015-2016

Instituţii de învăţământ superior în care se realizează formarea iniţială şi perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar

Departamente pentru pregatirea personalului didactic

Centre de perfecţionare a maiştrilor – instructori din învăţământul preuniversitar

Tabel cuprinzând specializările pentru care au fost revizuite programele pentru susţinerea examenelor de acordare a definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I

Listă a programelor pentru perfecţionarea prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II si I

Precizari privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului de scurta durata conform OMECTS 5553/7.10.2011-sesiunea 5

Tabele nominale cu personalul didactic care a primit aprobarea consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila pentru înscrierea la gradele didactice:

Gradul I ( Sesiunile 2015, 2016, 2017 )

Gradul II ( Sesiunile 2015, 2016 )

Definitivat Sesiunea 2016

COMUNICARI

Grade didactice

Rezultatele examenelor de definitivat, gradul II si gradul I, sesiunea 2014

Colocviu gradul didactic I, seria 2014-2016

OFERTE DE FORMARE

Programe de conversie

Programe de formare la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Program de conversie profesionala la Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati

Oferta formare biologie

Oferta conversie profesionala TIC

Oferta de formare UBB Cluj

   

Home Page

 

Copyright 2003-2014 ISJ Braila. All rights reserved