Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

www.edu.ro

Organigrama Personal didacticPerfectionare  | Strategii | Parteneriat educationalCorespondentaManagement | Educatie prin IT

Home  |  Contact   

 

PERSONAL DIDACTIC

         

Pentru vizualizarea datelor in format PDF aveti nevoie de Acrobat Reader. Daca nu aveti Acrobat Reader, il puteti obtine apasand butonul de mai jos:

   

Home Page

 
  Site-ul Titularizare

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2014 - 2015

Centralizator 2014

METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFSURARE A CONCURSURILOR DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR CARE SE VACANTEAZA PE PARCURSUL ANULUI SCOLAR IN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT

Anunt concurs 9.01.2014

Fisa de evaluare a personalului didactic pentru etapele de miscare, sesiunea 2014

Anunt concurs 21.02.2014

O R D I N pentru modificarea si completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din īnvatamantul preuniversitar īn anul scolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei naţionale nr. 5451/2013

Lista posturilor la data de 3 martie 2014

Sedinta publica pentru completare de norma la nivelul ISJ Braila, 7.03.2014

Lista posturilor la data de 10 martie 2014

Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicita solutionarea restrangerii de activitate

Anunt contestatii punctaje

Concurs pentru ocupare post vacant la C.N.Ana Aslan

Concurs pentru ocupare post vacant la Scoala Gimnaziala Surdila Greci

Sedinta publica pentru solutionarea cererilor de restrangere de activitate - 03.04.2014

Concurs pentru ocupare post vacant la Scoala Gimnaziala Tichilesti

Cerere de prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2014-2015

Lista posturilor la data de 8 aprilie 2014

OMEN 3275 pentru modificarea si completarea metodologiei

Lista cadrelor didactice titulare care au depus dosare de pretransfer in etapa I-a

Lista cadrelor didactice titulare care au depus dosare pentru pretransfer prin schimb de posturi prin consimtamant in etapa I-a

Lista cadrelor didactice titulare care au depus dosare de pretransfer in etapa a II-a

Anunt depunere dosare etapa a III-a

Lista unitatilor de invatamant si a posturilor didactice/catedrelor la care au ramas restrangeri nesolutionate

Lista unitatilor de invatamant si a posturilor didactice/catedrelor la care sunt incadrati suplinitori fara studii corespunzatoare postului

Anunt pretransfer consimtit

Anunt sedinta publica art.253

Anunt contestatii art. 253

Anunt contestatii pretransfer

Anunt concurs posturi

Calendar concurs posturi

Arondare centre examen

Lista posturilor la data de 6 mai 2014

Fisa inscriere concurs 2014

Anunt concurs 21 mai 2014

Anunt validare fise de inscriere - Centrul de concurs nr.1

Anunt validare fise de inscriere - Centrul de concurs nr.2

Anunt planificare inspectii

Graficul sustinerii probelor practice/orale si a inspectiilor - centrul nr.1

Graficul sustinerii probelor practice/orale si a inspectiilor - centrul nr.2

Anunt modificare fise de inscriere

Accept participare etape de mobilitate si concurs

Anunt validare fise absolventi 2014

Procedura concurs titularizare

Repartizare pe sali - centrul de concurs nr.1

Repartizare pe sali - centrul de concurs nr.2

Anunt contestatii

Anunt concurs 21 iulie 2014

Anunt repartizare

Sedinte publice de repartizare luni 4 august 2014

Model cerere pentru angajare cu contract individual de munca pe perioada determinata in baza rezultatelor obtinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 si/sau 2011

Model cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinatain anul scolar 2014-2015

Anunt etape de mobilitate

Model cerere plata cu ora 2014

Punctaje cadre didactice care solicita detasare prin concurs specific

Anunt mobilitate 27 august 2014

Anunt sedinta publica 28 august 2014

Anunt sedinta publica 29 august 2014

Lista posturilor libere la data de 28 august 2014

Ocuparea posturilor didactice in regim de plata cu ora

   

Home Page

 

Copyright 2003-2014 ISJ Braila. All rights reserved