Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

www.edu.ro

Organigrama Personal didacticPerfectionare  | Strategii | Parteneriat educationalCorespondentaManagement | Educatie prin IT

Home  |  Contact   

 

PERSONAL DIDACTIC

         

Pentru vizualizarea datelor in format PDF aveti nevoie de Acrobat Reader. Daca nu aveti Acrobat Reader, il puteti obtine apasand butonul de mai jos:

   

Home Page

 
  Site-ul Titularizare

Posturi vacantate pe parcursul anului scolar 2015-2016 5.02.2016

Anunt contestatii cereri pentru mentinere in activitate ca titular peste varsta standard de pensionare

Lista cadrelor didactice care au primit acordul consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant privind mentinerea in activitate ca titular, in anul scolar 2016-2017, in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de pensionare, raportata la 1 septembrie 2016

Lista cadrelor didactice care au primit refuzul consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant privind mentinerea in activitate ca titular, in anul scolar 2016-2017, in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de pensionare, raportata la 1 septembrie 2016

Posturi vacantate pe parcursul anului scolar 2015-2016 28.01.2016

Posturi vacantate pe parcursul anului scolar 2015-2016 27.01.2016

Fisa de evaluare a personalului didactic pentru etapele de mobilitate, sesiunea 2016

Posturi vacantate pe parcursul anului scolar 2015-2016 12.01.2016

Posturi vacantate pe parcursul anului scolar 2015-2016 11.01.2016

Etape de mobilitate ianuarie-februarie 2016

Post vacantat pe parcursul anului scolar 2015-2016 - Scoala Gimnaziala "Spiru Haret" Insuratei

Post vacantat pe parcursul anului scolar 2015-2016 - Gradinita cu Program Normal nr.39 Braila

Posturi vacantate pe parcursul anului scolar 2015-2016 Liceul Teoretic "N.Iorga"

Post vacantat pe parcursul anului scolar 2015-2016 Colegiul Economic "I.Ghica"

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe parcursul anului scolar 2015-2016 Scoala Gimnaziala "Al.Vechiu" Zavoaia

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe parcursul anului scolar 2015-2016 Scoala Profesionala "Emil Dragan" Gradistea

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe parcursul anului scolar 2015-2016 Scoala Gimnaziala Rimnicelu

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe parcursul anului scolar 2015-2016 Scoala Gimnaziala Ulmu

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe parcursul anului scolar 2015-2016 Scoala Gimnaziala M.Kogalniceanu

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe parcursul anului scolar 2015-2016 Scoala Gimnaziala Speciala Tichilesti

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe parcursul anului scolar 2015-2016 Scoala Gimnaziala Ramnicelu

Ordin pentru modificarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4959/2013

Ordin pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2015-2016, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr.4895/2014, cu modificarile ulterioare 

Ordin pentru modificarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.5625/2012  

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2016 - 2017

Centralizator 2016

METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFSURARE A CONCURSURILOR DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR CARE SE VACANTEAZA PE PARCURSUL ANULUI SCOLAR IN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT

Fisa de evaluare a personalului didactic pentru etapele de miscare, sesiunea 2015

O R D I N pentru modificarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2015-2016, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4895/2014

   

Home Page

 

Copyright 2003-2015 ISJ Braila. All rights reserved