Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

www.edu.ro

Organigrama Personal didacticPerfectionare  | Strategii | Parteneriat educationalCorespondentaManagement | Educatie prin IT

Home  |  Contact   

 

PERSONAL DIDACTIC

         

Pentru vizualizarea datelor in format PDF aveti nevoie de Acrobat Reader. Daca nu aveti Acrobat Reader, il puteti obtine apasand butonul de mai jos:

   

Home Page

 
  Site-ul Titularizare

Posturi vacantate pe parcursul anului scolar 2015-2016 Liceul Teoretic "N.Iorga"

Post vacantat pe parcursul anului scolar 2015-2016 Colegiul Economic "I.Ghica"

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe parcursul anului scolar 2015-2016 Scoala Gimnaziala "Al.Vechiu" Zavoaia

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe parcursul anului scolar 2015-2016 Scoala Profesionala "Emil Dragan" Gradistea

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe parcursul anului scolar 2015-2016 Scoala Gimnaziala Rimnicelu

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe parcursul anului scolar 2015-2016 Scoala Gimnaziala Ulmu

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe parcursul anului scolar 2015-2016 Scoala Gimnaziala M.Kogalniceanu

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe parcursul anului scolar 2015-2016 Scoala Gimnaziala Speciala Tichilesti

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe parcursul anului scolar 2015-2016 Scoala Gimnaziala Ramnicelu

Ordin pentru modificarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4959/2013

Ordin pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2015-2016, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr.4895/2014, cu modificarile ulterioare 

Ordin pentru modificarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.5625/2012  

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2016 - 2017

Centralizator 2016

METODOLOGIA DE ORGANIZARE SI DESFSURARE A CONCURSURILOR DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR CARE SE VACANTEAZA PE PARCURSUL ANULUI SCOLAR IN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT

Fisa de evaluare a personalului didactic pentru etapele de miscare, sesiunea 2015

O R D I N pentru modificarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2015-2016, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4895/2014

   

Home Page

 

Copyright 2003-2015 ISJ Braila. All rights reserved