Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

www.edu.ro

Organigrama Personal didacticPerfectionare  | Strategii | Parteneriat educationalCorespondentaManagement | Educatie prin IT

Home  |  Contact   

Organigrama ISJ Braila

Inapoi

Inspectoratul Scolar Judetean Braila este organ descentralizat de specialitate subordonat Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice si actioneaza pentru realizarea politicii educationale in invatamantul preuniversitar.

Inspectoratul Scolar asigura comunicarea strategica intre Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice si unitatile de invatamant, organele administratiei judetene si locale, compatibilizarea demersurilor proiective cu cele actionale si evaluative, astfel incat, fiecare cadru didactic, fiecare elev, fiecare parinte sa beneficieze de toate informatiile necesare pentru participarea la actul educational.

 

 

Inapoi

Copyright 2003-2015 ISJ Braila. All rights reserved